"Rodina je naší největší slabinou, ale zároveň i největší silou." 

 

     

Mými klienty jsou děti, mládež, mladí dospělí, rodiče a celé rodiny. Přicházejí za mnou zpravidla tehdy, když mají pocit, že už si nevědí rady a potřebují, aby se na jejich situaci podíval někdo "pohledem zvenčí".
Poskytuji psychologické služby - poradenství, psychoterapii, provázení a podporu pro ty, kteří je ve své životní situaci potřebují.

Ve své práci se zaměřuji na následující témata:

Rizikové chování dětí a mládeže (experimentování s návykovými látkami, sebepoškozování, nadměrné užívání internetu, agresivita, nerespektování pravidel, apod.)
Výchovné obtíže (problémy s autoritami, výchovná bezradnost)
Obtíže a témata týkající se školního prostředí (kázeňské obtíže, pocit neúspěchu, problémy v kolektivu)
Problematika blízkých vztahů (krize, bezradnost, komunikační bloky)
- Práce s rodinami (vývojové krize a jejich dopad na rodinné prostředí, práce s pravidly a hranicemi)
- Individuální psychologické poradenství a terapie (práce na osobních tématech) - u dětí mladších 15 let potřebuji i aktivní spolupráci rodičů
Krátkodobá poradenská péče o ruskojazyčné klienty / Экспресс консультация для русскоговорящих


V rámci své odborné praxe nenabízím:

- Psychologickou diagnostiku
- Kontakt a spolupráci se školami
- Poradenství a terapie spadající do oblasti klinické psychologie, případně psychiatrie, sexuologie