Mgr. Anna Aujezká

Vystudovala jsem dva obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Vedle odborného studia psychologie jsem absolvovala také obor psychologie - ruský jazyk a literatura. Po absolvování jsem nastoupila praxi v pedagogicko - psychologické poradně a posléze v poradenském centru, zaměřeném na rizikové chování dětí a mládeže.
Mám dlouholetou praxi v oblasti psychologické práce s mládeží a s rodinami.


Odborné vzdělání:

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
studijní obory:
Psychologie – odborné studium
Psychologie – ruský jazyk a literatura – učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů


Navazující odborné vzdělání a výcviky (uvádím jen ty pro mě nejdůležitější):

1992 – 1995  SUR, Komunitní výcvik ve skupinové psychoterapii a ve skupinových formách korektivní práce s mládeží. (Výzkumný ústav dětské psychologie a patopsychologie Bratislava)

1996, 1999  Výcvikový kurz krizové intervence a telefonické krizové intervence. (Záchranná služba hlavního města Prahy RIAPS a Nadace psychosociální pomoci REMEDIUM Praha)


1997 Práce s rodinou v Pedagogicko-psychologické  poradně – metoda Ostrov rodiny I a II, lektoři PhDr. H. Vyhnálková, PhDr. Z. Rieger. (Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR)


2002 – 2007  Výcvik logoterapie a existenciální analýza. (Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství Olomouc)


2021 – 2022 Kurs Sdílené rodičovství.  (Národní institut pro děti a rodinu, Praha)


Odborná supervize mé práce v průběhu let:

PhDr. Magdalena Frouzová (problematika rizikového chování, témata z oblasti adiktologie)

PhDr. Hana Vyhnálková (práce s rodinou, metoda Ostrov rodiny)


PhDr. Jiří Broža (individuální vedení klienta)


Praxe v oboru:

1992 – 2000  Pedagogicko-psychologická poradna Blansko
Psychologické poradenství pro děti a mládež, diagnostika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, konzultační činnost pro žáky, rodiče a pedagogy, s intervenčním a psychoterapeutickým přesahem, práce s rodinami, reedukace poruch učení, práce s dětskou skupinou.


1999, 2001 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, Modrá linka Brno
Telefonická krizová intervence, pracovník na Lince důvěry


2000 - doposud   Pedagogicko-psychologická poradna Brno, pracoviště Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti
Odborné psychologické poradenství v oblasti rizikového chování dětí a mládeže, práce s rodinami, vedení seberozvojových skupin, lektor preventivních programů pro žáky SŠ a SOU, lektor vrstevnického programu.


Externí praxe v oboru:

Regionální dobrovolnické centrum JMK
Dobrovolnická činnost v oblasti tlumočení a psychologické péče pro ruskojazyčné válečné uprchlíky.


image