Naše spolupráce může mít podobu jednorázové konzultace či poradenství nebo opakovaných terapeutických sezení. Charakter i frekvence jednotlivých setkání se odvíjí od Vašich potřeb a vzájemné domluvy.

Mé psychologické služby jsou poskytovány za přímou úhradu a nejsem vázána smlouvou se zdravotní pojišťovnou. Výhodou je anonymita a diskrétnost, protože Vaše citlivé údaje nejsou součástí Vaší zdravotnické dokumentace a nemá k nim přístup žádná další osoba.

Ceník

Obvyklá délka individuálního sezení je 50-60 minut, délka párového a rodinného sezení je obvykle 90 minut.

     Individuální konzultace            ................................ 800,- Kč
     Konzultace s více členy rodiny .............................. 1200,-Kč
     Vypracování zprávy o spolupráci na žádost klienta  ....... 200,- Kč


Platba je klientem hrazena v hotovosti na konci sezení.


Způsob objednání

Objednávejte se prosím emailem:
psycholog-aa@seznam.cz

V době, kdy se věnuji klientům, nemohu vyřizovat telefonní hovory, proto preferuji e-mailový kontakt. Na vaše e-maily odpovím v krátké době. Děkuji za pochopení.

Podmínky

Domluvený termín je závazný. Pokud se nebudete moct na sezení dostavit, prosím o jeho zrušení co nejdříve, abych termín mohla nabídnout jiným klientům.
Za neuskutečněnou konzultaci, kterou nezrušíte alespoň 24 hodin předem, Vám bude účtována platba v plné výši.


Po proběhlé konzultaci píši stručný zápis, který slouží výhradně pro naši další spolupráci. Tyto údaje archivuji bezpečným způsobem, v elektronické podobě. Pokud si po skončení naší spolupráce nepřejete další uchovávání vašich údajů, můžete požádat o jejich vymazání.